BUSSIAMMATTILAINEN-lehden nimi muuttuu. Elokuussa julkaistava numero on kuitenkin erilainen kuin nyt: lehden nimeksi tulee Linja, ulkoasu muuttuu ja sisältöä kehitetään. Lehteä julkaistaan uusin voimin siten, että seuraava lehti ilmestyy aiemman julkaisuaikataulun mukaisesti elokuussa.

Lehden uusi nimi viittaa aiempaan Linja-auto -nimeen, jatkossa siis uudistetussa muodossa. Lehden kohderyhmänä ovat Linja-autoliiton jäsenet ja yritysten henkilöstö. Tavoitteena on säilyttää lehden linja linja-autoalan keskeisenä viestintävälineenä. Samalla Linja-autoliiton vaikuttajaviestinnän teemat näkyvät jatkossa vahvemmin lehden sisällössä.