Julkisen liikenteen tilaajien tarjouksia tekevien hankintapäivä Tampereella 26.3.19

Liikenteen kilpailuttamiseen, hankintoihin ja tilaajavastuuseen liittyvä koulutuspäivä on suunnattu sekä kuntien koulukuljetuksista ja liikenteen hankinnoista vastaaville että kilpailutetusta liikenteestä tarjouksia tekeville yrityksille.

Hankintapäivässä syvennytään tilaajan ja tarjoajan näkökulmasta joukkoliikenteen hankintamenettelyjen ja tarjouskilpailujen sääntelyn kautta tärkeimpiin hankintavaiheisiin kuten valmisteluun, kohteen vaatimuksiin ja parhaan tarjouksen valinnan vertailutekijöihin.

Päivitetyssä ohjelmassa käydään läpi myös hankinnasta ilmoittaminen sähköisellä ilmoituskanavalla, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset saavat Hilmasta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Joukkoliikenteen hankinnat on tehtävä hankintalakien tai EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) ja liikennepalvelulain mukaisesti. Joukkoliikenteen sääntelyä tukee ja ohjaa oikeuskäytäntö, joten koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia joukkoliikennekilpailutusten oikeustapauksia (markkinaoikeus, KHO).

Hankintapäivä on käytännönläheinen ja keskusteleva, jossa vastauksia, ratkaisuja, työkaluja ja uusia näkökulmia aiheeseen haetaan ja saadaan kouluttajan ja osallistujien omien kokemuksien ja esimerkkien kautta tilaajien ja tarjoajien tarpeisiin.

Kouluttajana on lakimies Kari Tossavainen, jolla on laaja kokemus julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

PÄIVÄN OHJELMA.

Koulutuspaikka
Tampere 26.3. Technopolis Hermia klo 9-16 (ilmoittautuminen 20.3. mennessä)

Koulutuspäivän osallistumismaksu on 260,00 + alv/hlö sisältäen materiaalin muistitikulle ladattuna.
Kokouspaketin hinta 42,00 + alv/hlö.
Ilmoittautumiset Kristiina Manninen, kristiina.manninen@lal.fi, puh.040 529 2079

 

Tiedostoja